Pobl

Prof Amit Kumar Mishra

Yr Athro Amit Kumar Mishra

Cyfarwyddwr y Ganolfan Sbectrwm Genedlaethol

Mae AMIT KUMAR MISHRA (Aelod Uwch, IEEE) yn ymchwilydd ym maes dylunio synwyryddion, telathrebu, radar, dysgu peirianyddol, ac arloesi cynnil. Ei feysydd ymchwil presennol yw cyfathrebu a synhwyro ar y cyd (JCAS) a phensaernïaeth gyfrifiadurol bio-ysbrydoledig. Ar hyn o bryd mae’n Athro gydag Adran Cyfrifiadureg, Prifysgol Aberystwyth lle mae hefyd yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Sbectrwm Genedlaethol.

 

Dr Syeda Fizzah Jilani

Darlithydd mewn Peirianeg Sbectrwm Radio

Mae Dr Syeda Fizzah Jilani yn Ddarlithydd yn yr Adran Ffiseg, Prifysgol Aberystwyth, DU, lle mae’n gydlynydd cwrs ar gyfer MSc. Peirianneg Sbectrwm Radio.

 

Yr Athro Andrew Evans

Pennaeth yr Adran Ffiseg

Mae Andrew Evans yn athro ffiseg deunyddiau ac yn bennaeth adran ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn ymwneud â datblygu a nodweddu deunyddiau newydd a strwythurau dyfeisiau ar gyfer cymwysiadau electronig, ffotonig a synhwyro. Mae wedi arwain prosiectau ar wyddoniaeth, arloesi, offeryniaeth a rhwydweithio, gan gynnwys cydweithrediadau yn cynnwys partneriaid rhyngwladol a diwydiannol.

Helena O Sullivan

Helena O Sullivan

Swyddog Datblygu Busnes

Helena O Sullivan yw’r Swyddog Datblygu Busnes sy’n cefnogi prosiectau yn y Ganolfan Sbectrwm Genedlaethol.

 

Helena O Sullivan

Anikó Német

Myfyriwr PhD a Chynorthwyydd Ymchwil mewn ffiseg peiriannol

Mae Anikó Német yn gynorthwyydd ymchwil PhD sy’n astudio ffiseg peiriannol yn Adran Ffiseg Prifysgol Aberystwyth. Mae ei hymchwil ar archwilio dyluniadau a methodolegau arloesol sy’n deall, efelychu ac adeiladu prototeipiau o antenâu tonnau milimetr 5G.