Newyddion

Cam ymlaen i gynlluniau ar gyfer canolfan sbectrwm a pharc busnes gwyrdd

03 Tachwedd 2022

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi croesawu’r newyddion bod dau brosiect blaenllaw wedi cael sêl bendith i symud ymlaen i ail gymal Bargen Twf Canolbarth Cymru, sy’n werth miliynau o bunnoedd.

Yn dilyn y cyhoeddiad, bydd gwaith pellach yn cael ei wneud nawr ar yr achosion busnes ar gyfer Canolfan Sbectrwm Genedlaethol a Pharc Arloesi Dyfodol Gwyrdd.

Darllen mwy

Gogerddan

Canolfan Sbectrwm Genedlaethol yn hwb posib i swyddi yn y Canolbarth

16 Tachwedd 2020

Gallai sefydlu Canolfan Sbectrwm Genedlaethol yn y Canolbarth arwain at greu dros 60 o swyddi llawn-amser, uchel eu gwerth, yn ôl Asesiad Effaith Economaidd gan Ysgol Fusnes Prifysgol Aberystwyth yn 2020. Amcangyfrifa’r astudiaeth y gallai rhwng 42 a 66.5 o swyddi llawn amser gael eu creu o ganlyniad uniongyrchol i sefydlu’r Ganolfan 

Darllen mwy

Cam ymlaen i gynlluniau ar gyfer Canolfan Sbectrwm a Pharc Busnes Gwyrdd

18 Medi 2018

Bu Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns AS, yn traddodi araith gyweirnod mewn digwyddiad ffocws arbennig ym Mhrifysgol Aberystwyth heddiw, ddydd Mawrth 18 Medi 2018, digwyddiad gafodd ei gynnull i ystyried sefydlu canolfan sbectrwm arloesol ar gyfer y DU yng nghanolbarth Cymru.

Darllen mwy