Lleoliadau

Bydd y Ganolfan Sbectrwm Genedlaethol yn seiliedig ar fodel canolbwynt ac adenydd, gydag arsyllfa ganolog yn ogystal ag amrywiaeth o amgylcheddau ystod radio awyr agored ar gyfer profi ac arbrofi.

Mae gan y Brifysgol eisoes amrywiaeth o amgylcheddau awyr agored, gan gynnwys gwledig, arfordirol ac ucheldirol, sy’n addas ar gyfer y dibenion hyn.

1) Gorsaf Ymchwil Pwllpeiran

Mae Canolfan Ymchwil yr Ucheldir, Pwllpeiran yn ganolfan astudio ecosystemau ucheldirol sy’n cael ei ffermio. It is a university-owned land.

Lleolir Pwllpeiran yng nghanol Mynyddoedd Cambria, Gorllewin Cymru. Mae gan Pwllpeiran hanes profedig o gynnal ymchwil strategol o ansawdd uchel, ac mae mewn sefyllfa unigryw i gynnal ymchwil arloesol ac integredig i lywio llunio polisïau ar gyfer ucheldiroedd aml-swyddogaeth yfory.

Canolfan Ymchwil Ucheldir Pwllpeiran, Cwmystwyth, Aberystwyth SY23 4AB

2) Y Ganolfan Sbectrwm Genedlaethol, Adeilad yr Arglwydd Milford a Choedwig Gogerddan

Mae prif ganolbwynt y Ganolfan Sbectrwm Genedlaethol ar gampws Gogerddan Prifysgol Aberystwyth. Mae’r adeilad wedi’i ddodrefnu’n llawn gyda’r swyddfeydd, yr unedau storio a’r ystafelloedd cynadledda.

Adeilad yr Arglwydd Milford, Plas Gogerddan, Aberystwyth SY23 3BT

Milford Building

3) Fferm Frongoch

Lleoliad arbrofol ar gyfer ymchwil amaethyddol, biolegol a thir yn Aberystwyth. Mae fferm Frongoch yn eiddo i PA ers 1919. Bridfa Blanhigion Cymru. Mae ganddo gwt arsylwi, a chromen telesgop (telesgop optegol 10”). Mae gan y cwt brif bŵer a chysylltiad lled band uchel â’r prif gampws.

Aberystwyth SY23 3DG

Frongoch Farm
Frongoch Farm

4) Yr Hen Goleg, Prifysgol Aberystwyth

Close to the sea and densely populated Town Centre.

Yn agos at y môr a chanol y dref â phoblogaeth ddwys.

6 Stryd y Brenin, Aberystwyth SY23 2AY

Old College

5) Capel Dewi

Mae Arsyllfa Atmosfferig Capel Dewi mewn lleoliad dyffryn gwledig (52.4245°G, -4.0055°E) 6 km i mewn i’r tir o dref arfordirol Aberystwyth. Mae prif radar yn gweithredu ar 46.5 MHz gydag offerynnau ychwanegol yn gweithio ar 1290 MHz, 915 MHz, a & 78 GHz [7 9].

Datblygwyd y cyfleuster hwn yn wreiddiol fel rhan o ymchwil troposfferig yn Adran Ffiseg Prifysgol Aberystwyth. Wedi’i weithredu wedi hynny gan STFC ac yna NERC. Adwaenir bellach fel Cyfleuster Mesur ac Arsylwi Atmosfferig.

Capel Dewi
Capel Dewi

6) Safleoedd ym Mhrifysgol Aberystwyth, Campws Penglais

 

Safleoedd gosod addas ar gyfer profion dan do a phrofion awyr agored.

Defnyddiwyd y safleoedd canlynol ym Mhrifysgol Aberystwyth, Campws Penglais, yn arbrofion cam 1 Serapis ar gyfer profion statig dan do/awyr agored a mesuriadau platfform symudol awyr agored.

SY23 3BZ, Aberystwyth.

Penglais Spectrum Locations
Penglais Spectrum

7) Graig-Glais

 

Constitution Hill Ltd, Cliff Railway House, Cliff Terrace, Aberystwyth, SY23 2DN

Constitution Hill

Bydd cyfleusterau eraill yn cael eu datblygu i’w defnyddio drwy gytundeb yng Ngheredigion a Phowys fel bod y lleoliadau canlynol ar gael i rwydwaith o ddefnyddwyr sbectrwm radio ledled y DU:

  • Amgylchedd labordy dan do
  • Amgylchedd labordy awyr agored
  • Cyfleusterau cynadledda
  • Cyfleuster profi dronau
  • Cyfleuster profi radar
  • Cyflymder uchel/cysylltedd gwledig
  • Offer synhwyrydd
  • Cyfleuster profi ffyrdd
  • Cyfleuster profi rheilffordd